Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

ENGLISH BELOW

Szanowni,

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski. Są już nawet pojedyncze osoby, które zdecydowały się na powrót do swojej ojczyzny (przeważnie chodzi o okolice Kijowa). Pomimo iż być może jest to za wcześnie to oczywiście pomagamy również w organizacji transportu w druga stronę.

Do tej pory Fundacja Bezpieczne Niebo pomogła 191 osobom w transporcie i/lub znalezieniu zakwaterowania (91 dzieci, 89 kobiet i 11 mężczyzn). W chwili obecnej zajmujemy się lub spodziewamy się na granicy w najbliższych dniach 6 osób (4 dzieci,2 kobiety) . Na listach pozostają obecnie 67 osoby (35 dzieci, 30 kobiet i 2 mężczyzn), które zadeklarowały zainteresowanie akcją, ale nie powiadomiły nas, że ruszają w naszym kierunku.

Całość tych wysiłków pochodziła z zasobów własnych lub darowizn na rzecz fundacji w większości ze strony polskich i zagranicznych kontrolerów ruchu lotniczego oraz personelu wsparcia operacyjnego.

W tej chwili nasze działania skupiają się na zaopiekowaniu się osobami będącymi pod naszymi skrzydłami. Dotyczy to bieżących koordynacji, pomocy dotyczących spraw urzędowych, uzyskiwania wsparcia, poszukiwania szkól i pracy. Cały czas śledzimy wiadomości mając nadzieję ze najgorsze już za nami.

Wszystkim tym którzy cały czas goszczą rodziny kolegów, tym którzy je gościli, tym którzy pomogli i cały czas pomagają w transporcie, sprawach urzędowych lub wsparli nasza akcje w jakikolwiek inny sposób – Ogromne dzięki!

Chciałbym korzystając z możliwości podziękować również zagranicznym kolegom (szczególnie kolegom z Czech i Niemiec), którzy również pomogli nam w zakwaterowaniu i transporcie na swoim terytorium.

W razie pytań zapraszam do kontaktu

Jakub Dobies

Ladies and Gentlemen,

Almost 2 months ago war in Ukraine began.

Recently, we have observed a significant decrease in the dynamics of people coming to Poland. There are even single people who have decided to return to their homeland (usually in Kiev area). Although it may be too early, we help in organizing transport in both directions.

So far, the Safe Sky Foundation has helped 191 people with transport and/or accommodation (91 children, 89 women and 11 men). At the moment we expecting 6 people (4 children, 2 women) at the border in the next few days. There are currently 67 people on the lists (35 children, 30 women and 2 men) who declared their interest in the action but did not inform us that they were moving towards us.

All these efforts came from own resources or donations to the foundation received mostly from Polish and foreign ATCOs and ATS Support Personnel.

At the moment, our activities focus on taking care of people already with us. Ongoing coordination, assistance regarding official matters, obtaining support, arranging schools and work. We follow the news all the time, hoping that the worst is behind us.

To all those who host their Ukrainian colleagues’ families all the time, those who hosted them, those who helped and all the time help with transport, official matters or supported our action in any other way – Thanks a lot!

I would like to take this opportunity to thank my foreign colleagues (especially colleagues from the Czech Republic and Germany) who helped us with accommodation and transport on their territory.

If you have any questions, please do not hesitate to contact me!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Dziś mija dokładnie miesiąc od wybuchu wojny. Pomimo faktu iż w ostatnim czasie wraz ze zmiana sytuacji na froncie obserwujemy zmniejszenie dynamiki napływu rodzin ukraińskich kolegów to jednak dalecy jesteśmy od obwieszczania końca naszej akcji.