Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Dziś mija dokładnie miesiąc od wybuchu wojny. Pomimo faktu iż w ostatnim czasie wraz ze zmiana sytuacji na froncie obserwujemy zmniejszenie dynamiki napływu rodzin ukraińskich kolegów to jednak dalecy jesteśmy od obwieszczania końca naszej akcji.

ENGLISH BELOW

Witajcie

Dziś mija dokładnie miesiąc od wybuchu wojny. Pomimo faktu iż w ostatnim czasie wraz ze zmiana sytuacji na froncie obserwujemy zmniejszenie dynamiki napływu rodzin ukraińskich kolegów to jednak dalecy jesteśmy od obwieszczania końca naszej akcji. Do tego momentu pomogliśmy 174 osobom czy to pomagając w dalszym transporcie do rodzin/znajomych w innych częściach Europy czy (przeważnie) kwaterując je na terenie Polski. Wśród nich znajduje się 11 mężczyzn, 82 kobiety i 81 dzieci.

W chwili obecnej na terenie Polski w drodze do celu swojej podroży jest 13 osób (5 kobiet i 8 dzieci)

Czekamy jeszcze na 78 osób które zadeklarowały zainteresowanie nasza akcja (4 mężczyzn, 33 kobiet i 41 dzieci) natomiast nie pojawiły się lub nie wysłały nam jeszcze żadnej informacji, iż zmierzają już w kierunku granicy. Ta lista ulega jednak systematycznemu wydłużaniu. Osoby na nią wpisane czekają przeważnie w niepewności na rozwój sytuacji na Ukrainie.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować za olbrzymi odzew środowiska zarówno krajowego jak i międzynarodowego. Wasz wkład w ta akcje powoduje ze jest ona po prostu skuteczna czego dowodem są liczne podziękowania od osób które mieliśmy przyjemność gościć/transportować.

Jako zarząd fundacji Bezpieczne Niebo dziękujemy ze jesteście z nami!

Kolejne informacje wkrótce!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Dear colleagues

Today is exactly one month since the outbreak of the war. Despite the fact that recently, along with the change in the situation on the front, we observe a decrease in the dynamics of the influx of Ukrainian colleagues’ families, we are still far from announcing the end of our action.

Until then, we have helped 174 people, either by helping with further transport to their families / friends in other parts of Europe or (mostly) by lodging them in Poland. Among them there are 11 men, 82 women and 81 children.

Currently, there are 13 people (5 women and 8 children) on the way to their destination in Poland.

We are still waiting for 78 people who have declared their interest in our action (4 men, 33 women and 41 children), but have not appeared or have not sent us any information that they are already heading towards the border. However, this list is systematically growing. Usually, people signed in to it wait uncertainly about the development of the situation in Ukraine.

I would like to take this opportunity to thank you for the enormous response from both the national and international community. Your contribution to this action makes it simply effective, as evidenced by numerous thanks from people who we had the pleasure to host/transport.

As the board of the Safe Sky Foundation, thank you for being with us!

More information coming soon!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)