Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Za nami prawie miesiąc wojny w Ukrainie. Niestety nie ma na razie widoków na szybkie zakończenie zmagań i koniec kryzysu humanitarnego który go wywołał.

ENGLISH BELOW

Drogie koleżanki, koledzy

Za nami prawie miesiąc wojny w Ukrainie. Niestety nie ma na razie widoków na szybkie zakończenie zmagań i koniec kryzysu humanitarnego który go wywołał. Obdarzeni przez Was środkami i zaufaniem od początku konfliktu staramy się pomagać ludziom z naszego środowiska pracującym na Ukrainie. Dokładnie 139 osób z Polski i Europy odpowiedziało na nasz apel dotyczący możliwości zakwaterowania. Dodatkowo 95 osób aktywnie wspomaga nas w kwestiach transportowych pomagając dotrzeć na miejsce tym którzy z różnych przyczyn nie maja własnych środków transportu.

W tym miejscu jeszcze raz wielkie wyrazy szacunku dla nas wszystkich!

W chwili obecnej dzięki zaangażowaniu własnemu oraz innych osób oraz organizacji zagranicznych (związków zawodowych i osób prywatnych) udało nam się w sumie zebrać kwotę zbliżoną 200 000 PLN. Wg. Ostrożnych estymacji pozwoli nam to na kontunuowanie akcji przez najbliższe pól roku ( przy założeniu stałości wydatków).

Do chwili obecnej udało nam się pomoc 168 osobom (79 dzieci, 78 kobiet, 11 mężczyzn, 2 koty i 1 pies) albo w transporcie do swoich bliskich/znajomych albo w znalezieniu nowego. W tej chwili zajmujemy się transportem i zakwaterowaniem 19 osób (10 dzieci, 9 kobiet) którzy w obecnej chwili są na terenie polski czekając z różnych przyczyn (przesunięty lot, choroba) na dalszy transport albo są w drodze do miejsc zakwaterowania. Na liście zainteresowanych na ten moment akcja pozostają 64 osoby (34 dzieci, 26 kobiet i 4 mężczyzn) którzy zadeklarowali zainteresowanie akcja ale nie zgłosili jeszcze chęci/faktu przejścia przez granice.

Jako zarząd fundacji Bezpieczne Niebo dziękujemy ze jesteście z nami!

Kolejne informacje wkrótce!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Dear colleagues

Almost a month of the war in Ukraine is behind us. Unfortunately, there is no prospect of a quick end to the struggle and the end of the humanitarian crisis that caused it. Endowed with your means and trust, we have been trying to help people from our environment working in Ukraine from the very beginning of the conflict. Exactly 139 people from Poland and Europe responded to our appeal regarding the possibility of accommodation. In addition, 95 people actively support us in transport matters, helping to reach the place for those who, for various reasons, do not have their own means of transport.

At this point, once again, great regards to all of us!

At present, thanks to our own and other involvement as well as foreign organizations (trade unions and private people), we have managed to collect a total amount close to EUR 40 000. According to This prudent estimation will allow us to continue the action for the next six months (assuming that the expenses are stable).

So far, we have managed to help 168 people (79 children, 78 women, 11 men, 2 cats and 1 dog) either in transport to their relatives / friends or in finding a new one. At the moment, we are dealing with the transport and accommodation of 19 people (10 children, 9 women) who are currently in Poland waiting for various reasons (flight delay, illness) for further transport or are on their way to their accommodation. At the moment, the action includes 64 people (34 children, 26 women and 4 men) who have declared their interest in the action but have not yet reported their willingness/fact to cross the border.

As the board of the Safe Sky Foundation, thank you for being with us!

More information coming soon!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)