Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kontrolerów.

ENGLISH BELOW

Szanowni,

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kontrolerów. W chwili obecnej pomogliśmy 152 osobom (71 dzieci, 70 kobiet, 11 mężczyzn oraz 1 kot) albo w transporcie do swoich bliskich / znajomych albo w znalezieniu nowego zakwaterowania (w ponad 80% przypadkach w naszych domach). W tej chwili zajmujemy się transportem i zakwaterowaniem 37 osób (18 dzieci, 17 kobiet i 2 mężczyzn) którzy w obecnej chwili są na terenie polski czekając na dalszy transport albo są w drodze do miejsc zakwaterowania. Na liście zainteresowanych na ten moment akcja pozostają 52 osoby (28 dzieci, 21 kobiet i 3 mężczyzn) którzy zadeklarowali zainteresowanie akcja ale nie zgłosili jeszcze chęci/faktu przejścia przez granice.

Wobec zwiększających się trudności z zakwaterowaniem większych rodzin (8 osobowych i większych) podjęliśmy decyzje o wynajęciu niewielkiego ośrodka. Mieści się on w miejscowości Budy Głogowskie (10km na północ od Rzeszowa) i jest on w stanie zakwaterować 56 os w 2 osobowych pokojach z łazienkami. Dodatkowo istnieje tam przestrzeń na postawienie dodatkowych lóżek i wydzielenia przestrzeni dla większej liczby osób gdyby była taka konieczność . W obecnej chwili zakwaterowane jest tam 10 osób. Ponieważ budynek od dłuższego czasu nie był używany/ogrzewany od 2 dni trwa intensywny proces nagrzewania go. Z dnia na dzień sytuacja wygląda pod tym względem lepiej ale jest pod tym względem jeszcze trochę do zrobienia. Kolegów z Rzeszowa którzy mogliby czasowo użyczyć czy to grzejnik olejowy czy farelkę proszę o kontakt.

Dziękujemy ze pomimo licznych trudności oraz z poświeceniem sił i czasu własnego pozwalacie tej inicjatywie trwać! Robimy razem bardzo ważne, potrzebne i dobre rzeczy! DZIEKI!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Ladies and Gentlemen,

We are constantly continuing our action of helping Ukrainian ATCOs’ families. At present, we have helped 152 people (71 children, 70 women, 11 men and one cat) either in transport to their relatives/friends or in finding new accommodation (in over 80% of cases in our homes). At the moment, we deal with the transport and accommodation of 37 people (18 children, 17 women and 2 men) who are currently in Poland waiting for further transport or are on their way to their accommodation. At the moment, the campaign still includes 52 people (28 children, 21 women and 3 men) who have declared their interest in the action but have not yet reported their willingness / fact to cross the border.

In view of the increasing difficulties with accommodating larger families (8 persons and larger), we decided to rent a small facility. It is located in Budy Głogowskie (10 km north of Rzeszów) and it can accommodate 56 people in 2-person rooms with bathrooms. In addition, there is space for additional beds and for separating space for a larger number of people if necessary. At present, 10 people are accommodated there. Since the building has not been used/heated for a long time, an intensive process of heating it is taking place since 2 days. The situation is getting better every day in this respect, but there is still a lot of work to be done.

Thank you for allowing this initiative to continue, despite numerous difficulties and with the dedication of your energy and time! We do very important, necessary and good things together! THANKS!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)