Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Aktualne działania Fundacji w związku z wojną w Ukrainie.

ENGLISH BELOW

Szanowni,

13 dni temu rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Od początku działamy w porozumieniu z Ukatse i tamtejszym związkiem zawodowym kontrolerów ruchu lotniczego by zapewnić transport i zakwaterowanie dla rodzin naszych koleżanek i kolegów, którzy nie mogą opuścić kraju. Do tej pory Fundacja Bezpieczne Niebo pomogła 110 osobom w transporcie i/lub znalezieniu zakwaterowania (51 dzieci, 50 kobiet i 9 mężczyzn) . W chwili obecnej zajmujemy się lub spodziewamy się na granicy w najbliższych dniach 37 osób (18 dzieci, 17 kobiet i 2 mężczyzn) . Na listach pozostają obecnie 52 osoby (28 dzieci, 21 kobiet i 3 mężczyzn), które zadeklarowały zainteresowanie akcja ale nie powiadomiły nas, że ruszają w naszym kierunku. Do tej pory całość tych wysiłków pochodziła z zasobów własnych lub darowizn na rzecz fundacji ze strony polskich i zagranicznych kontrolerów.

Bardzo za nie dziękujemy! Bez Waszych datków i chęci nic z tego nie byłoby możliwe ! Do tej chwili udało nam się zebrać około 150000 pln.

Otrzymujemy sygnały iż lokalne (PAŻP) i międzynarodowe (IFATCA) organizacje również pracują nad sposobami wsparcia naszej pracy i podobnych inicjatyw. Szczegóły działań z IFATCA są na etapie końcowych ustaleń technicznych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Ladies and Gentlemen,

The warin Ukraine began 13 days ago. From the beginning, we have been working in cooperation with Ukatse and the local air traffic controllers union to provide transport and accommodation for the families of our colleagues who cannot leave the country. So far, Safe Sky Foundation has helped 110 people with transport and/or accommodation (51 children, 50 women and 9 men). At the moment we are dealing or expecting 37 people (18 children, 17 women and 2 men) at the border in the coming days. There are currently 52 people on the lists (28 children, 21 women and 3 men) who declared their interest in the action but did not inform us that they were moving towards us. So far, all these efforts have come from own resources or donations to the foundation from Polish and foreign ATCOs.

Thank you very much for them! Without it none of this would be possible! Until now, we have managed to collect approximately EUR 30000.

We are getting signals that local (PANSA) and international (IFATCA) organizations are also working on ways to support our work and similar initiatives. The details of these activities are finalized and we’ll start cooperation on this way of receiving support. First transfers in progress!

If you have any questions, please do not hesitate to contact me!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)