Bezpieczne Niebo

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie Niestrudzenie kontynuujemy nasza akcje pomocy członkom rodzin ukraińskich kontrolerów. Po 11 dniach przy pomocy kolegów z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Francji oraz Portugalii udało nam się stworzyć efektywnie działająca akcje transportowo – kwaterunkowa. Do tego momentu pomogliśmy 71 osobom czy to pomagając w dalszym transporcie do rodzin/znajomych w innych częściach Europy czy […]

ENGLISH BELOW

Witajcie

Niestrudzenie kontynuujemy nasza akcje pomocy członkom rodzin ukraińskich kontrolerów. Po 11 dniach przy pomocy kolegów z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Francji oraz Portugalii udało nam się stworzyć efektywnie działająca akcje transportowo – kwaterunkowa. Do tego momentu pomogliśmy 71 osobom czy to pomagając w dalszym transporcie do rodzin/znajomych w innych częściach Europy czy ( przeważnie) kwaterując je na terenie Polski. Wśród nich znajduje się 5 mężczyzn, 32 kobiet i 34 dzieci.

W chwili obecnej w drodze do swoich kwater (już na terenie Polski) jest 16 osób ( 1 mężczyzna , 9 kobiet i 6 dzieci)

Czekamy jeszcze na 70 osób które zadeklarowały zainteresowanie nasza akcja ( 4 mężczyzn, 28 kobiet i 38 dzieci) natomiast nie pojawiły się lub nie wysłały nam jeszcze żadnej informacji, iż zmierzają już w kierunku granicy. Ta lista ulega jednak codziennemu wydłużaniu w miarę jak kolejne rodziny decydują się opuścić tereny objęte wojna.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować za olbrzymi odzew zarówno krajowy jak i międzynarodowy. Jest to niezwykle budujące ze w obliczu olbrzymiego wyzwania nie zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Nasze wysiłki czy to organizacyjnie czy finansowo wsparło już 287 osób i grup z 14 krajów (Polska, Niemcy, Austria, Czechy, Hiszpania, Portugalia, USA, Francja, Dania, Finlandia, Litwa, Australia, Szwecja i Wielka Brytania). Łączna kwota zebrana wynosi 120 000 PLN.

Środki te pozwalają obecnie na zaspokojenie pojawiających się potrzeb. Nadal problematyczne pozostaje planowanie finansowania ze względu na brak możliwości przewidzenia jak długo potrwa ten konflikt.

Jako zarząd fundacji Bezpieczne Niebo dziękujemy ze jesteście z nami!

Kolejne informacje wkrótce!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

+48605653700

———————————————————————————

Dear Colleagues

We are tirelessly continuing our action to help the family members of the Ukrainian controllers. After 11 days, with the help of colleagues from Poland, the Czech Republic, Germany, Austria, France and Portugal, we managed to create an effective transport and accommodation campaign. Until then, we helped 71 people, whether by helping with further transport to families / friends in other parts of Europe or (usually) by quartering them in Poland. Among them there are 5 men, 32 women and 34 children.

At the moment, 16 people (1 man, 9 women and 6 children) are on their way to their accommodation (already in Poland)

We are still waiting for 70 people who have declared their interest in our action (4 men, 28 women and 38 children), but have not appeared or have not sent us any information that they are already heading towards the border. However, this list gets longer every day as more families decide to leave the war zones.

I would like to take this opportunity to thank you for the enormous response, both domestic and international. It is extremely encouraging that we were not left alone in the face of an enormous challenge. Our efforts, whether organizationally or financially, have already been supported by 287 people and groups from 14 countries (Poland, Germany, Austria, Czech Republic, Spain, Portugal, USA, Australia, France, Denmark, Finland, Lithuania, Sweden and Great Britain). The total amount collected is 26 000 Euro.

These funds now make it possible to meet emerging needs. Financing planning remains problematic as it is not possible to predict how long this conflict will last.

As the board of the Safe Sky Foundation, thank you for being with us!

More information coming soon!

Jakub Dobies

Jakub.dobies@bezpieczneniebo.pl

+48605653700

Inne aktualności

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Komunikat od Przewodniczącego Zarządu Fundacji

Minął już ponad rok od rozpoczęcia wojny na Ukrainie i około 15 miesięcy od powstania fundacji Bezpieczne Niebo.  Skłamałbym gdybym napisal że dokładnie takiej pracy i zadań się spodziewałem zgadzając się na jej przewodnictwo.

Razem dla Szymona

Razem dla Szymona

Szymon Stankiewicz ma 16 lat. W czerwcu wykryto u niego złośliwego guza mózgu. Jest po operacji, chemioterapii i naświetlaniach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Minęło trochę czasu od naszej ostatniej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, że zaprzestalismy działań. W okresie wakacyjnym duża część naszych gości wróciła do kraju.

Razem dla Szymona – podziękowania

Razem dla Szymona – podziękowania

Wczorajszy koncert, Wasza frekwencja i chęć pomocy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Teraz przyszła pora na podsumowujące podziękowania.

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Razem dla Szymona – koncert charytatywny

Fundacja Bezpieczne Niebo wraz z klubem Progresja serdecznie zapraszają na specjalny koncert charytatywny dla Szymona Stankiewicza, który walczy z nowotworem.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Od 116 dni kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich ATCOs. W chwili obecnej gościmy około 120 osób w naszych domach lub w dwóch przypadkach w wynajętych miejscach.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Już prawie 2 miesiące rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy duże zmniejszenie dynamiki osób przyjeżdzających do Polski.

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

ENGLISH BELOW Witajcie, W chwili obecnej obserwujemy spadek dynamiki napływu członków rodzin ukraińskich kolegów. Jest...

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Pomoc dla Ukrainy/Help for Ukraine

Cały czas kontynuujemy nasza akcje niesienia pomocy rodzinom ukraińskich kolegów. W chwili obecnej pomogliśmy 181 osobom (84 dzieci, 86 kobiet, 11 mężczyzn oraz 2 koty i 3 psy)